Hrabstwo Kłodzkie - XXX Rocznica Koronacji Figurki Matki Bożej Wambierzyckiej

XXX Rocznica Koronacji Figurki Matki Bożej Wambierzyckiej

2010-08-25

30 lat temu, w niedzielę 17 sierpnia 1980 roku Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński, prefekt Kongregacji ds. Biskupów kardynał Sebastian Baggio, Prymas Czech kardynał Franciszek Tomašek i arcybiskup Henryk Gulbinowicz w Sanktuarium Maryjnym w Wambierzycach koronowali figurkę Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin, którą po 29 latach staraniami władz powiatu kłodzkiego ustanowiono Patronką Ziemi Kłodzkiej.
W XXX rocznicę koronacji i w  I rocznicę ogłoszenia wambierzyckiej madonny patronką naszego regionu 15 sierpnia br. przed bazyliką w Wambierzycach odbyła się uroczysta msza, koncelebrowana pod przewodnictwem kardynała Henryka Gulbinowicza , biskupa świdnickiego ks. prof. Ignacego Deca i ministra prowincjalnego o. Wacława Chomika.
W uroczystościach rocznicowych uczestniczyli parlamentarzyści (m.in. Monika Wielichowska, Ludwik Dorn, Waldemar Wiązowski i Stanisław Jurcewicz), reprezentanci samorządów miast i gmin powiatu, delegacje z powiatów partnerskich: sławieńskiego, limanowskiego i stryjskiego (z Ukrainy), przedstawiciele policji, wojska i innych służb mundurowych. Na Placu Koronacyjnym licznie zgromadzili się pielgrzymi z całej Polski. Na zakończenie uroczystości na ręce kardynała Gulbinowicza i biskupa Dec złożone zostały dary (starosta Krzysztof Baldy, wicestarosta Marek Bogdał oraz Marek Jagódka przekazali fundusze na renowację bazyliki w Wambierzycach), 
a duchowni poświęcili obrazy Matki Boskiej Wambierzyckiej Królowej Rodzin i Patronki Ziemi Kłodzkiej, które następnie trafiły w ręce przybyłych gości.

Materiał zdjęciowy "XXX Rocznica Koronacji Figurki Matki Bożej Wambierzyckiej "